1 Kezdet 2 következő 3 következő 4 Kész


A HUREPS-hez való csatlakozás feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen olyan fitnesz edzői vagy oktató végzettséggel, amely megfelel az EHFA  (European Health and Fitness Association) sztenderdjeinek.